W tym roku w naszym przedszkolu:

1. Animaloterapia - przyjeźdżają do nas alpaki!

2. Koncerty Muzyczne i spektakle realizowane przez profesjonalne zespoły.

3. Zajęcia dodatkowe: angielski, warsztaty plastyczne, rytmika i mnóstwo innych atrakcji...

        Od września w naszym przedszkolu dzieci, które ukończyły 5 i 6 rok życia będą objęte terapią EEG i HEG - Biofeedback. Wskazania do terapii autyzm oraz:

    trudności z utrzymaniem spokojnego zachowania się
    nadmierna gadatliwość
    trudności w koncentracji
    zachowania "na przekór"
    trudności w kończeniu zadań szkolnych i wypełnianiu codziennych obowiązków
    trudności w planowaniu
    niechęć lub unikanie rozpoczęcia zadań wymagających większego wysiłku umysłowego
    częste gubienie rzeczy
    zapominanie o różnych codziennych sprawach.

Ćwiczenia EEG-biofeedback korygują dysproporcję między falami wolnymi i szybkimi. Efekty ćwiczenia są widoczne:

    poprawia się koncentracja uwagi
    wyższe wyniki testów na inteligencję
    poprawa wyników w nauce
    wzrost wiary w siebie
    kliniczna poprawa stanu pacjenta (zmniejszenie nadpobudliwości i impulsywności)

METODA TOMATISA®:

SŁUCHOWA STYMULACJA NEUROSENSORYCZNA - w naszym przedszkolu i poradni

Można dobrze słyszeć ale źle słuchać...

O zaburzeniach słuchania mówimy, gdy nie jesteśmy w stanie poprawnie zanalizować komunikatu sensorycznego, który dociera do naszego ucha. Tak dzieje się np. wtedy, gdy nie możemy odpowiednio skoncentrować się na głosie rozmówcy, mimo że dobrze go słyszymy.

Takie zaburzenie może wynikać z różnych przyczyn, zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych. Metoda TOMATISA* pomaga lepiej słuchać, a nie lepiej słyszeć.

Zapraszamy do naszego przedszkola - Rekrutacja do przedszkola na rok 2016/17 prawie zakończona, zostało tylko kilka miejsc!

Zapraszamy od marca dzieci 2 letnie na adaptację do naszej placówki.

Rodzicom - dziękujemy za zaufanie!

 

 

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna