Wykorzystujmy najnowsze metody pracy takie jak:

  • arteterapia
  • muzykoterapia
  • teatroterapia
  • kinezjologia edukacyjna
  • integracja sensoryczna
  • logorytmika
  • pedagogika M.Montessori oraz „porozumienie bez przemocy” dr M. Rosenberga.

 

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna