Violetta Marcinkowska – Dyrektor przedszkola

Ukończyła studium animatorów kultury (ze specjalizacją: reżyseria teatrów amatorskich),studia w zakresie pedagogiki, studia podyplomowe z zakresu psychologii zarządzania w gospodarce, oraz z zakresu obsługi i wykorzystania funduszy z UE. Kursy i warsztaty w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej - Gimnastyki Mózgu - metody dr P. Dennisona oraz autorskich warsztatów "Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym" , „Mandala – warsztat twórczy” oraz wakacyjny kurs Techniki Aleksandra, terapii taktylnej, Jeste Niezależnym Certyfikowanym Instruktorem Baby Signs® - Migusie®.
 Posiadam również ważny dla mnie, prestiżowy certyfikat Arteterapeuty Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS nr 23/2014 w dziedzinie edukatora arteterapii, certyfikat  "Psychoterapii dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo - behawioralne", który ukończyła w Krakowie w 2012r. W Instytucie Wspomagania i Rozwoju Dziecka w Gdańsku ukończyła III stopniowy kurs :Terapii behawioralnej dzieci z autyzmem" oraz indywidualą obserwację (2013r.). Świadectwo ukończenia kursu terapeutycznego Metody Feuersteina - Instrumental Enrichment - Poziom I ( 2015r). Ponadto  prowadzi diagnozę i terapię EEG, HEG Biofeedback, badanie słuchu z wykorzystaniem SAT. Trener DI (Destination Imagination). Certyfikowany Praktyk Metody Tomatisa (Poziom I i II), Sensomotoryka - Kurs podstawowy i rozwijający.
Na co dzień pracuje w przedszkolu i poradni. Prowadzi diagnozę i terapię Tomatisa, zajęcia grupowe z arteterapii z elementami kinezjologii, indywidualne terapie w ramach wczesnego wspomagania dzieci oraz terapie z dziećmi z orzeczeniami i niepełnosprawnymi. Indywidualne konsultacje i obserwacje z rodzicami i dziećmi, warsztaty i cykl pedagogizacji dla rodziców i nauczycieli.
Jest mamą 22 - letniego Szymona, studenta.

Bożena Masłowska – dyrektor ds. pedagogicznych

Ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze, studia podyplomowe z zakresu nauczania zintegrowanego. Ponadto kursy: organizacja i zarządzanie oświatą, Leader WDN, terapia pedagogiczna. W naszym zespole jest najbardziej doświadczonym pedagogiem, potrafi świetnie motywować do pracy zarówno cały Zespół,  jak i dzieci i ich rodziców!

 

 

 

 

Karolina Jakubowska

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej na kierunku pedagogika, specjalizacja opiekuńczo - wychowawcza, skończyła uzupełnianie swojego wykształcenia w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie na kierunku pedagogika w zakresie: wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej - oligofrenopedagog. Ponadto III stopniowy kurs :Terapii behawioralnej dzieci z autyzmem" w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Karolina posiada ogromną chęć i zapał do trudnej i wymagającej pracy z dziećmi.Szybko się uczy sama i obserwując maluchy. Lgną do niej bardzo, świetnie sobie z nimi radzi i potrafi "wyczarować" dla nich świat pełen pasji i odkrywania. Jest niezwykle dokładna i bardzo cierpliwa.  Oddana pracy, którą lubi.
W przedszkolu pracuje z najstarszą grupą naszych przedszkolaków.

Katarzyna Klarzyńska

Ukończyła pedagogikę (specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna) w PWSZ w Głogowie.  Ponadto III stopniowy kurs :Terapii behawioralnej dzieci z autyzmem" w Poznaniu. Trener DI (Destination Imagination). Ukończyła studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Szybko się uczy i pokonuje wszystkie trudności, specjalista od zadań trudnych i technicznych (razem z mężem Bogdanem).  Swoją teoretyczną wiedzę zamienia w praktykę!
To bardzo ciepła i przyjazna osoba, kocha dzieci (z wzajemnością) i lubi je otaczać opieką, a one jej to odwzajemniają.
Ma intuicję i dar komunikacji z dziećmi i ich rodzicami. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi. W naszym przedszkolu pracuje z grupą 4-5 latków.
Mama dwóch -  dorosłych synów.

Małgorzata Matczak 

Jest absolwentką Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie na kierunku pedagogika w zakresie: wychowanie przedszkolne i kształcenie zintegrowane. Ukończyła studia podyplomowe: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Nauczyciel  w najmłodszej grupie przedszkolaków.

Mama 5 letniego Olafka.

Anna Grzesik, Agata Szczygieł, Patrycja Maik- studentki Pedagogiki  PWSZ w Głogowie -  pomoce neauczycieli.

Specjaliści:

Elwira Antkowiak, Małgorzata Borejko,  Joanna Raczycka,  Ewa Grabowska - Poprawska, Małgorzata Domańska, Grażyna Kosarzycka - Serwach, Sylwia Dudkowiak, Marian Marcinkowski.

 

 

 

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna