Przedszkole Ocean Edukacji Rybka wpisane jest do Ewidencji Szkół  i Placówek Niepublicznych  prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów pod nr 31/2012.


Zapewniamy:

  • przyjazną atmosferę i troskliwą opiekę
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • gry i zabawy na świeżym powietrzu,
  • język angielski, i wiele innych zajęć dodatkowych...


W naszym przedszkolu realizujemy program wychowania przedszkolnego, stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka na miarę potrzeb i jego możliwości własnych. Rozwijamy twórcze zdolności i zainteresowania dziecka. Rozwijamy sprawność umysłową i manualną naszych wychowanków, dzięki czemu mają one mocne podstawy do dalszej edukacji. Chcemy przygotować dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, ale również z ludźmi i całym otaczającym światem, do przeżywania sukcesów, jak również radzenia sobie z porażkami.


W rodzinnej atmosferze dajemy każdemu dziecku szansę rozwoju i najlepszej edukacji!
Przyjmujemy dzieci  w wieku od 2,5 do 6 lat!

 

Niepubliczna Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna